سلام

بخدا ادم ناشکری نیستم ولی بعضی وقتها باید بزنی به دنده ی بی خیالی منم میخوام این کارها رو بکنم ...
بعضی وقتها مجبور میشی بین بد و بدتر انتخاب کنی و من نمیگم خوب ولی نه چندان خوب رو انتخاب کردم...بعضی وقتها ناراضیم و بعضی وقتها راضی ولی به هر حال خدا رو شاکرم  خوب یا بد دیگه برام مهمه که بگذره نمی خوام تنش عصبی داشته باشم اصلا برای چی باید خونه بمونم تو خونه چکار دارم جز کار خونه حداقل اینجا تو کلینیک هم می دونم اضافه کاری دارم و هم از خونه دورم .... فکر نکنین که دوست دارم از دخترکم دور باشم نه کنارش بودن رو دوست دارم چون تمام تنهاییام با اون سپری میشه ...
دردهام زیاده ولی از درد گفتن جز اینکه ناراحتیم و بیشتر کنه هیچ منفعتی برای من نداره...دیروز بازهم کاغذهایی که در مورد قدرت جذب نوشته ام رو زیرو رو می کنم ....با خودم فکر می کنم پس بهتر هست فکرهام و مثبت کنم هر چقدر که می دونم چه خبره ....ولی شاید با تلقین مثبت بودن و مثبت اندیشی بتونم به هدفهای بلند مدتم برسم ....
دیروز رفتم برای حوریا سه تا شلوار لی ویک لباس مجلسی زیبا خریدم ...چقدر قشنگه که هیکلش بزرگ شده و چقدر زیبا لباس مجلسیها بتنش میشن .....
تنها ذوق من همینه ....که اون خوشحال باشه ...
فردا می خوام بعد از یکسال برم برای امتحان  ایین نامه رانندگی اصلی ها برام دعا کنید باشه ممنونم
برام دعا کنید به ارزوهام برسم  
و باز هم ممنونم از دوستانی که با نظراتشون من رو دلگرم و همراهی می کنن
منبع : راز نوشت
برچسب ها : خونه ,بعضی ,وقتها ,چقدر ,برام ,مثبت ,بعضی وقتها ,دوست دارم